Disclaimer

Auteursrechten

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Zonder schriftelijke
toestemming van chalet-fiesch.com is het niet toegestaan om (delen van) deze site te
verveelvoudigen of op andere wijze, al dan niet commercieel, te gebruiken.

Wijzigingen site

Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld en wij
de informatie op deze site zo volledig, actueel en nauwkeurig mogelijk proberen te
houden, kunnen aan deze site geen rechten worden ontleend. Tarieven en
voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Wijzigingen en correcties
van deze site zijn voorbehouden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de
inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie.

Beschikbaarheid site

Voor de beschikbaarheid en het functioneren van deze site zijn wij afhankelijk van
onze toeleveranciers (providers.) Wij selecteren onze toeleveranciers met de
grootst mogelijke zorgvuldigheid maar zijn niet verantwoordelijk voor het
functioneren en de beschikbaarheid van deze site. Wij aanvaarden dan ook geen
aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) het functioneren en de beschikbaarheid
van deze site.

Onrechtmatig gebruik

Hoewel wij ons tot het uiterste inspannen om deze site en de server(s) waarvan wij
gebruik maken tegen onbevoegdelijk gebruik en virussen te beschermen, zijn wij
niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) onrechtmatig gebruik en het
binnendringen van virussen op deze site en/of de server(s) waarvan wij gebruik
maken.

Andere sites

Onze site bevat mogelijk verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten
ons domein liggen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het functioneren, de inhoud,
de beschikbaarheid of de aanwezigheid van virussen op die sites of voor de servers
waarvan deze sites gebruik maken. Verder aanvaarden wij geen aansprakelijkheid
voor schade van welke aard ook ontstaan door het gebruik van die sites, van
daarop geboden informatie, diensten of producten of van de servers waarvan die
sites gebruik maken.

MTWTFSS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30